Fangst af undermålsfisk skal registreres i både landingserklæring og logbog

Ifølge reglerne skal fangst af undermålsfisk (BMS) registreres i både logbogen såvel som i landingserklæringen.

Publiceret 27. april 2022

Registrering af BMS fisk i landingserklæringen

Når du fører din logbog for fangstrejsen, skal alle arter, som udgør mere end 50 kg, registreres. Ved beregningen af 50 kg skal du medregne fisk både over og under målet.

De samlede landede mængder af alle arter skal fremgå af din landingserklæring. Det gælder uanset, om du har landet over eller under 50 kg af den enkelte art. Fangster af arter under mindstemålet skal også opvejes art for art og fremgå af landingserklæringen.

Ved udfyldelsen af landingserklæringen skal du også angive arter omfattet af landingspligten under mindstemålet som ’BMS’ som tilstand i landingsdeklarationen. 

Såfremt opkøberen eller en anden af dig bemyndiget person udfylder landingserklæringen på dine vegne, skal du som fartøjsfører være opmærksom på, at meddele mængder af undermålsfisk til opkøberen eller den bemyndigede person, da de ikke har adgang til oplysninger fra logbogen.

Yderligere oplysninger

Reglerne om registrering af undermålsfisk i landingserklæringen fremgår af artikel 23 og 24 i forordning nr. 1224/2009.

Læs vejledningerne om reglerne for landingspligten