EU-aftale om investeringer på 1,5 mia. kr. til fremme af grøn og digital omstilling af dansk fiskeri er nu underskrevet

Partnerskabsaftalen mellem EU-Kommissionen og Danmark er nu underskrevet. I aftalen fastlægges de overordnede rammer for EU-fondene i Danmark, som omfatter investeringer på i alt 6 mia. kr. i programperioden 2021-2027. Den Europæiske Hav-, Fiskeri- og Akvakulturfond (EHFAF) udgør 1,5 mia. kr. af det samlede beløb, og skal fremme udviklingen af en modstandsdygtig, bæredygtig fiskeri- og akvakultursektor.

Publiceret 15. juni 2022

EU-Fondsmidlerne på 1,5 mia. kr. til Den Europæiske Hav-, Fiskeri- og Akvakulturfond (EHFAF) skal bidrage til grøn og digital omstilling af den danske fiskeri- og akvakultursektor. Det skal bl.a. ske gennem udvikling og forbedring af ressourceeffektivitet og konkurrenceevne for små- og mellemstore virksomheder i akvakultursektoren. Samtidig er der fokus på beskyttelse og genopretning af den marine biodiversitet gennem innovation og udvikling af selektive fiskeredskaber.

"Denne partnerskabsaftale vil gøre det muligt for Danmark at opbygge en modstandsdygtig, bæredygtig og fiskeri- og akvakultursektor og videreudvikle sit vandmiljø og udnytte sine ressourcer på en bæredygtig måde i fiskeri- og akvakultursektoren", fortæller EU-kommissær med ansvar for miljø, hav og fiskeri, Virginijus Sinkevičius i en pressemeddelelse.

Som det næste skridt, skal programmet for EHFAF godkendes af EU-Kommissionen i 2022, hvorefter der kan åbnes tilskudsordninger. Programmet beskriver nærmere hvordan fonden udmøntes og prioriteterne indfries.

Læs partnerskabsaftalen for 2021-2027.