Erhvervsfisker med B-status er udgået (kode EB)

PRÆCISERING: DENNE NYHED OMFATTER IKKE BIERHVERVSFISKERE.

Publiceret 15. september 2021

Fiskeriloven er pr. 1. juli 2021 ændret, således at det ikke længere er muligt at være registreret som erhvervsfisker med B-status. Fiskeristyrelsen vil derfor slette registreringen for erhvervsfiskere med B-status for alle personer, som i dag er registreret i Fiskeristyrelsens system. Registreringskort vil derfor ikke længere være gyldigt.

Hvad skal man foretage sig, hvis man har haft en registrering som erhvervsfisker med B-status?

Det er ikke et krav at være registreret med B-status for at udøve sit erhverv, som erhvervsfisker. Regelændringen får således ingen konsekvenser for nuværende erhvervsfiskere i relation til fiskeriet, og kan fortsætte arbejdet som erhvervsfiskere. De skal således ikke foretage sig yderligere.

Hvis du ønsker at blive registreret med A-status, og dermed mulighed for bl.a. at købe fartøjer med kvoteandele, så skal du ansøge herom. Man kan læse mere om betingelserne og ansøge på Fiskeristyrelsens hjemmeside.

Du kan læse mere om A-status og søge her

Har du spørgsmål til denne nyhed, er du velkommen til at rette henvendelse til dit lokale Fiskeriinspektorat.