Dansk IT-virksomhed vinder udbud på op til 7,7 mio.kr. om kameraudstyr til Kattegat-fiskere

Fiskeristyrelsen har nu afsluttet udbuddet om levering af kameraudstyr og software til projekt om elektronisk monitorering i Kattegat. Det danske firma, Anchor Lab, vandt udbuddet.

Publiceret 7. oktober 2020

Illustration: Anchor Lab

Fiskeristyrelsen har nu udpeget Anchor Lab som vinder af udbuddet om levering af kameraudstyr til det forestående projekt om elektronisk monitorering af fiskeriet i Kattegat. To firmaer bød på opgaven, men i sidste ende blev det Anchor Lab, der løb af med sejren på baggrund af en samlet vurdering ift. kvalitet og pris.

Der blev i udbuddet bl.a. lagt vægt på, at systemet skulle være robust ift. forskellige vejrforhold, opfylde høje krav til sikkerhed, beskyttelse af data og brugervenlighed. I bedømmelsen talte det positivt, hvis de forskellige budgivere kunne tilbyde gode løsninger ift. f.eks. ansigtsmaskering og opmåling af fisk.

Installationen af kameraudstyret på de første 11 fartøjer sker i løbet af de næste par måneder og vil efter planen blive gennemført inden udgangen af året.

De samlede udgifter til kameraudstyr og software udgør op til 7,7 mio. kr., når projektet er gennemført i sin helhed. Udgiften finansieres af tilskudsmidler fra Den Europæiske Hav- og Fiskeriudviklingsfond. 

Fakta om udstyret

Aftalen med Anchor Lab indeholder levering af kameraer, sensorer, hardware og licenser til anvendelse af analysesoftware. Installationen af kameraer vil blive foretaget af lokale installatører.

Kun sensordata (oplysninger om fartøjets position, fart, kurs, redskabets aktivitet) overføres til Fiskeristyrelsen via leverandøren. Dette sker automatisk en gang i døgnet. Videooptagelser overføres direkte til Fiskeristyrelsen på anmodning, og disse data overleveres derfor ikke til leverandøren (Anchor Lab). Alle data (sensor- og videodata) krypteres, både når de transmitteres og lagres ombord på fartøjet. Systemet giver mulighed for at maskere ansigter direkte ved optagelsen, og ved installationen vil der blive lagt vægt på, at fiskernes sikres mest mulig anonymitet, når kameraerne skal placeres på fartøjerne.

Læs mere om kameramonitoreringsprojektet i Kattegat.

Læs nyheden om den model, Fiskerierhvervet og fødevareministerens er blevet enige om for elektronisk monitorering af fiskeriet i Kattegat