Brexit-støtteordningen for de minimis-støtte til fiskere åbner for ansøgning

Fiskeristyrelsen åbner nu for ansøgninger til EU-støtteordningen ’De minimis-støtte for indkomsttab i 2021’. Ordningen er den tredje brexit-støtteordning målrettet fiskerierhvervet, som åbner for ansøgninger. Sammen med de øvrige brexit-ordninger skal de minimis-ordningen bidrage til at afbøde de negative konsekvenser af brexit for danske fiskere. Der er afsat 10 millioner kroner til udbetaling af støtte under ordningen.

Publiceret 3. november 2022

Fiskere, der i 2021 var negativt berørt af brexit, kan nu søge om støtte fra endnu en brexit-støtteordning.

De minimis-støtten skal bidrage til, at støttemodtagerne kan tilpasse sig til den nye situation med reducerede kvoter, som er en direkte konsekvens af brexit.

Ordningen er finansieret af EU-midler fra EU’s brexittilpasningsreserve.  

Ordningen udmøntes under EU’s de minimis-regler for fiskeri- og akvakultursektoren. Det betyder, at støttemodtagere maksimalt kan modtage 30.000 EUR i støtte over en treårig periode.

De minimis-støtteordningen kan kombineres med øvrige kompensationsordninger under brexit-reserven. Der kan dog ikke udbetales støtte for det samme tab flere gange.

Fiskere, der modtager støtte til ophugning af deres fartøj, kan ikke modtage de minimis-støtte til samme fartøj.

Information om ordningen
I Fiskeristyrelsens tilskudsguide kan man læse mere om, hvilke ordninger, der er åbne for ansøgninger samt finde vejledninger om indholdet i de enkelte ordninger og information om, hvordan man ansøger.

Læs mere om EU’s brexittilpasningsreserve på Europa Kommissionens hjemmeside

Læs mere om den danske udmøntning af brexit-reserven til fiskerisektoren på Fiskeristyrelsens hjemmeside.

Yderligere information
For faglige spørgsmål til ansøgningsmaterialet og ordningen, kan Fiskeristyrelsen kontaktes alle hverdage kl. 10-14 på telefon 72 18 58 50.

Journalister kan kontakte Fiskeristyrelsens presseafdeling på tlf. 7218 5805