BREXIT status: Adgang til fiskeri i britisk, norsk og færøsk farvand pr. 1. januar 2021

På nuværende tidspunkt er der fortsat ikke adgang for danske fartøjer til at fiske i britisk farvand pr. 1. januar 2021. EU-Kommissionen har sendt en liste med de EU-fartøjer, herunder danske fartøjer, som ønsker at fiske i britisk farvand pr. 1. januar 2021 til de britiske myndigheder. Indtil vi modtager en fartøjsliste fra de britiske myndigheder, vil der ikke være adgang til fiskeri i britisk farvand.

Publiceret 31. december 2020

Der arbejdes på højtryk for at sikre adgang til britisk zone så hurtigt som muligt, og så snart de danske myndigheder har modtaget en liste fra de britiske myndigheder, vil det fremgå af Fiskeristyrelsens hjemmeside. Det er forhåbningen, at dette kan ske inden midnat den 31. december 2020. Hold derfor løbende øje med Fiskeristyrelsens hjemmeside.

Når der er sikret adgang til britisk farvand, vil fiskeriet kunne ske på baggrund af en midlertidig licens, som udstedes af de britiske myndigheder i forbindelse med fremsendelsen af fartøjslisten til de danske myndigheder. Adgangen til britisk farvand vil i første omgang kun omfatte farvandet indtil 12 sømil fra basislinjerne (kysten). Fiskeri i britisk farvand fra og med 1. januar 2021 vil ske i henhold til britiske fiskeriregler. De britiske fiskeriregler forventes i store træk at være identiske med EU-reglerne, men der vil også være bestemmelser, som afviger fra EU-reglerne. Så snart Fiskeristyrelsen har mere detaljeret information om de britiske regler, vil der blive informeret herom på hjemmesiden. Indtil videre kan Storbritanniens nyligt vedtagne fiskerilovgivning (”Fisheries Act 2020”), som også vedrører regler vedrørende adgang og fiskeritilladelser for udenlandske fartøjer, tilgås her: https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2020/22/pdfs/ukpga_20200022_en.pdf.

Adgang til norsk farvand pr. 1. januar 2021

Der er på nuværende tidspunkt ikke adgang til fiskeri for danske fartøjer i norsk farvand pr. 1. januar 2021. EU-Kommissionen er i løbende kontakt med de norske myndigheder mhp. at få sikret adgang til norsk zone så hurtigt som muligt. Når der er nyt om muligheden for at fiskeri i norsk farvand, vil det fremgå af Fiskeristyrelsens hjemmeside. 

Adgang til færøsk farvand pr. 1. januar 2021

Der er på nuværende tidspunkt ikke adgang til fiskeri for danske fartøjer i færøsk farvand pr. 1. januar 2021. Der forventes ikke at være adgang til fiskeri i færøsk farvand før på et tidpunkt i januar måned 2021 – enten på baggrund af en midlertidig aftale eller efter afslutningen på formelle konsultationer mellem EU og Færøerne. Når der er nyt om muligheden for fiskeri i færøsk farvand, vil det fremgå af Fiskeristyrelsens hjemmeside.

Tjek vores BREXIT-side, hvor du kan læse mere om aftalens indhold

Tjek vores oversigt over populære spørgsmål og svar, baseret på den nuværende viden om den aftale, som EU og Storbritannien indgik den 24. december 2020