BREXIT opdateret status: Adgang til fiskeri i britisk farvand pr. 1. januar 2021 for fartøjer med midlertidig licens

Der er den 31. december 2020 kl. 18:40 modtaget melding om, at EU’s fartøjer er blevet tildelt adgang til at fiske i britisk farvand pr. 1. januar 2021.

Publiceret 31. december 2020

Det er alene fartøjer, der fremgår af denne fartøjsliste, der er blevet tildelt adgang via en midlertidig licens, som i den kommende måned vil blive formaliseret. Den midlertidige licens til britisk farvand er tildelt af de britiske myndigheder på baggrund af en fartøjsliste, som tidligere er fremsendt af bl.a. de danske myndigheder fsva. danske fartøjer. Se også listen over UK-fartøjer, der har adgang til EU farvand.

Adgangen til britisk farvand vil i første omgang kun omfatte farvandene indtil 12 sømil fra basislinjerne (kysten). Fiskeri i britisk farvand fra og med 1. januar 2021 vil ske i henhold til britiske fiskeriregler. De britiske fiskeriregler forventes i store træk at være identiske med EU-reglerne, men der vil også være bestemmelser, som afviger fra EU-reglerne. Så snart Fiskeristyrelsen har mere detaljeret information om de britiske regler, vil der blive informeret herom på hjemmesiden. 

Indtil videre henvises der til Storbritanniens nyligt vedtagne fiskerilovgivning (”Fisheries Act 2020”), som også vedrører regler vedrørende adgang og fiskeritilladelser for udenlandske fartøjer.

Tjek vores BREXIT-side, hvor du kan læse mere om aftalens indhold

Tjek vores oversigt over populære spørgsmål og svar, baseret på den nuværende viden om den aftale, som EU og Storbritannien indgik den 24. december 2020