Bilag 6 nr. 47 - 2022 om ændring af vilkår for FKA-rationsfiskeri af kuller i Skagerrak og Kattegat

Kullerfiskeri i Skagerrak og Kattegat

Med virkning fra mandag den 1. august 2022, er det tilladt for ejere af fartøjer, der udøver fiskeri efter kuller i Skagerrak og Kattegat på FKA-rationsvilkår, at fiske, medbringe og lande i alt 3.500 kg. kuller pr. halve kalendermåned.

Denne meddelelse er udstedt i medfør af reglerne i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris bekendtgørelse nr. 2513 af 13. december 2021 om regulering af fiskeriet, § 2, jf. bilag 6.

Meddelelsen træder i kraft den 1. august 2022 og er gældende til og med 31. december 2022 medmindre andet meddeles.