Bilag 6 nr. 45 - 2022 om opfiskning af den til MAF-rationsfiskeri afsatte mængde af jomfruhummer i Skagerrak og Kattegat (03A)

Idet den afsatte mængde af jomfruhummer til MAF-rationsfiskeri er opfisket, indføres der forbud mod fiskeri af jomfruhummer i Skagerrak og Kattegat (03A) på MAF-vilkår med virkning fra og med fredag den 29. juli 2022.

Forbud mod at medbringe og lande jomfruhummer fra Skagerrak og Kattegat (03A) fisket på MAF-vilkår træder i kraft med virkning fra og med lørdag den 30. juli 2022.

Denne meddelelse er udstedt i medfør af reglerne i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris bekendtgørelse nr. 2513 af 13. december 2021 om regulering af fiskeriet, § 2, jf. bilag 6.

Meddelelsen træder i kraft den 28. juli 2022 og er gældende til og med 31. december 2022 medmindre andet meddeles.