Bilag 6 nr. 3 – 2022 om kvartals-rationer (mængder) for Mindre Aktive Fartøjer i 2022

Denne meddelelse er udstedt i medfør af reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1109 af 30. maj 2021, § 2, jf. bilag 6, samt Rådets Forordning nr. 1888 af 27. oktober 2021.

Meddelelsen træder i kraft den 1. januar 2022 og er gældende til og med 31. december 2022 med mindre andet meddeles.

Jf. § 159 i Reguleringsbekendtgørelsen meddeles hermed, hvilke mængder af FKA-kvoter, det med fartøjer, der er indplaceret som MAF-fartøjer, er tilladt at fiske, medbringe og lande pr. kvartal. Af FKA-kvoter er fiskeri for MAF-fartøjer kun tilladt på de arter, der er nævnt i denne meddelelse.

Jf. § 158 i Reguleringsbekendtgørelsen må fartøjer, der ifølge Fiskeristyrelsens Fartøjsregister ejes af en eller flere bierhvervsfiskere, højst fiske, medbringe og lande 1/3 af fartøjsrationerne for alle arter. For torskefiskerier gælder dog, at fartøjerne må fiske, medbringe og lande halve fartøjsrationer. For rødspættefiskerier og laks i Østersøen må fartøjer ejet af en eller flere bierhvervsfiskere fiske, medbringe og lande samme rationer som fartøjer ejet af erhvervsfiskere.

Ved fiskeri i Østersøen underområde 22-32, gælder de generelle vilkår for fiskeri, der er udmeldt i bilag 6 meddelelse nr. 1 – 2022 af 21. december 2021 regler om vilkår for fiskeri i ICES-underområde 22-32 i Østersøen i 2022.

Torsk i Nordsøen

Fra den 1. januar 2022 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder torsk pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter 1.300 kr
Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 2.625 kg
Fartøjer på 9 meter og derover 4.125 kg

Torsk i Skagerrak

Fra den 1. januar 2022 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder torsk pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter 600 kg
Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 900 kg
Fartøjer på 9 meter og derover 1.800 kg

Torsk i Kattegat

Fra den 1. januar 2022 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder torsk pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter 150 kg
Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 400 kg
Fartøjer på 9 meter og derover 500 kg

Torsk i underområde 22-24 i Østersøen og Bælterne

Fra den 1. januar 2022 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder torsk pr. kvartal:

Alle fartøjer uanset længe 50 kg

Torsk i underområde 25-32 i Østersøen og Bælterne

Fra den 1. januar 2022 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder torsk pr. kvartal:

Alle fartøjer uanset længde 50 kg

Tunge i Nordsøen

Fra den 1. januar 2022 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder tunge pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter 225 kg
Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 450 kg
Fartøjer på 9 meter og derover 650 kg

Tunge i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne

Fra den 1. januar 2022 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder tunge pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter 600 kg
Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 1.200 kg
Fartøjer på 9 meter og derover 1.800 kg

Rødspætte i Nordsøen

Fra den 1. januar 2022 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder rødspætte pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter 2.500 kg
Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 5.000 kg
Fartøjer på 9 meter og derover 7.500 kg

Rødspætte i Skagerrak

Fra den 1. januar 2022 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder rødspætte pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter 1.200 kg
Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 2.400 kg
Fartøjer på 9 meter og derover 3.600 kg

Rødspætte i Kattegat

Fra den 1. januar 2022 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder rødspætte pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter 1.875 kg
Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 3.750 kg
Fartøjer på 9 meter og derover 5.625 kg

Rødspætte i underområde 22-32 i Østersøen og Bælterne

Fra den 1. januar 2022 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder rødspætte pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter 3.650 kg
Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 7.300 kg
Fartøjer på 9 meter og derover 10.950 kg

Jomfruhummer i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne

Fra den 1. januar 2022 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder jomfruhummer pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter 120 kg
Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 360 kg
Fartøjer på 9 meter og derover 720 kg

Mørksej i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat

Fra den 1. januar 2022 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder mørksej pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter 50 kg
Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 100 kg
Fartøjer på 9 meter og derover 175 kg

Kuller i Nordsøen

Fra den 1. januar 2022 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder kuller pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter 25 kg
Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 50 kg
Fartøjer på 9 meter og derover 100 kg

Kuller i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne

Fra den 1. januar 2022 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder kuller pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter 100 kg
Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 200 kg
Fartøjer på 9 meter og derover 300 kg

Dybvandsrejer i Skagerrak og Kattegat

Fra den 1. januar 2022 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder dybvandsrejer pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter 25 kg
Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 50 kg
Fartøjer på 9 meter og derover 100 kg

Kulmule i Nordsøen

Fra den 1. januar 2022 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder kulmule pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter 25 kg
Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 50 kg
Fartøjer på 9 meter og derover 100 kg

Pighvar og slethvar i Nordsøen

Fra den 1. januar 2022 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder pighvar og slethvar pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter 100 kg
Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 200 kg
Fartøjer på 9 meter og derover 300 kg

Brisling i Østersøen og Bælterne

Fra den 1. januar 2022 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder brisling pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter 250 kg
Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 500 kg
Fartøjer på 9 meter og derover 750 kg

Sild i Østersøen og Bælterne ICES-underområde 22-24

Fra den 1. januar 2022 og indtil videre er det alene tilladt at fiske, medbringe og lande sild som bifangst jf. bilag 6 meddelelse nr. 1 - 2022.

Sild i Østersøen og Bælterne ICES-underområde 25-32

Fra den 1. januar 2022 videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder sild pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter 200 kg
Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 400 kg
Fartøjer på 9 meter og derover 600 kg

Laks i Østersøen og Bælterne

Fra den 1. januar 2022 og indtil videre er det alene tilladt at fiske, medbringe og lande laks som bifangst i andre fiskerier jf. bilag 6 meddelelse nr. 1 – 2022 af 21. december 2021.