Bilag 6 nr. 25 - Genåbning af MAF-rationsfiskeri af torsk i Nordsøen (2A3AX4).

Med virkning fra den 1. april 2021 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder af torsk i Nordsøen fisket på MAF-rationsvilkår pr. kvartal:

  • Fartøjer under 6 meter - 2.625 kg
  • Fartøjer på 6 meter og under 9 meter - 5.250 kg
  • Fartøjer på 9 meter og derover - 8.250 kg

Jf. § 155 i Reguleringsbekendtgørelsen må fartøjer, der ifølge Fiskeristyrelsens Fartøjsregister ejes af en eller flere bierhvervsfiskere, højst fiske, medbringe og lande 1/3 af fartøjsrationerne for alle arter. For torskefiskerier gælder dog, at fartøjerne må fiske, medbringe og lande halve fartøjsrationer. For rødspættefiskerier og laks i Østersøen må fartøjer ejet af en eller flere bierhvervsfiskere fiske, medbringe og lande samme rationer som fartøjer ejet af erhvervsfiskere.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i reguleringsbekendtgørelse nr. 2087 af 10. december 2020, § 2, jf. bilag 6, og træder i kraft den 29. marts 2021 og er gældende til og med 31. december 2021 med mindre andet meddeles.