Bilag 6 nr. 12 – 2022 om fastsættelse af en fangstrejseration ved fiskeri af kuller i Skagerrak og Kattegat på FKA-rationsvilkår

For fangstrejser, der påbegyndes fra og med mandag den 7. februar 2022 fastsættes der ved fiskeri af kuller i Skagerrak og Kattegat på FKA-rationsvilkår en fangstrejseration på 4.000 kg. pr fangstrejse uanset fartøjslængde.

Denne meddelelse er udstedt i medfør af reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 2513 af 13. december 2021, § 2, jf. bilag 6.

Meddelelsen træder i kraft den 7. februar 2022 og er gældende til og med 31. december 2022 med mindre andet meddeles.