Behov for tværgående miljøvurdering forlænger sagsbehandling for ansøgninger om skaldyrsopdræt og kulturbanker

Publiceret 22. november 2021

I forbindelse med Fiskeristyrelsens behandling af ansøgninger om placering af skaldyrsopdræt og kulturbanker skal der altid foretages en vurdering af mulig miljøpåvirkning af naturbeskyttede områder.

Miljøvurderingen skal varetage en individuel vurdering af anlægget men også en vurdering af en samlede effekt. Forholdet mellem eksisterende anlæg, nye ansøgninger samt ændrede driftsforhold fra lineopdræt til smartfarms skal varetages heri.

I den forbindelse er der fundet behov for at indhente yderligere viden om effekterne af at placere flere opdrætsanlæg og kulturbanker i samme område.

Behovet for denne tværgående vurdering skal ses i lyset af, at Fiskeristyrelsen har modtaget mere end 40 ansøgninger om placering af anlæg primært i Limfjorden.

Indhentning af faglig rådgivning

For at afdække de udestående forhold og sikre en tilstrækkelig miljøfaglig vurdering, vil der blive indhentet faglig rådgivning hos DTU Aqua. Herefter vil sagsbehandlingen blive genoptaget.

Problemstillingen med tværgående miljøpåvirkning gør sig gældende i langt de fleste områder, men ikke alle hvor der er ansøgt om tilladelser. Det betyder, at den forlængede sagsbehandling vil variere fra sag til sag. Idet der allerede generelt har været forsinkede sagsgange, har alle ansøgere modtaget direkte orientering om den forlængede sagsbehandlingstid.

Fortsat stop for nye ansøgninger

Afslutningsvis gøres der opmærksom på, at der fortsat er stop for nye ansøgninger til opdræt af skaldyr og kulturbanker. Læs mere om stop for nye ansøgninger

Yderligere oplysninger

Kontakt Thomas Bjerre Larsen på thbjla@fiskeristyrelsen.dk for yderligere oplysninger om sagsbehandlingen af skaldyrsopdræt og kulturbanker.