Arbejdet med grøn omstilling af fiskeri og akvakultur er skudt i gang på workshop

Mandag d. 20. juni blev arbejdet med at udvikle nye ordninger under grøn omstilling af fiskeri og akvakultur skudt i gang med en velbesøgt og produktiv idé-workshop i Fiskeristyrelsen. Der var stor tilslutning fra både akvakultursektoren, fiskeriets producentorganisationer, fiskeriforeninger, interesseorganisationer og videns institutioner.

Publiceret 22. juni 2022

I det kommende program for Hav-, Fiskeri og Akvakultur (EHFAF 2021-2027) er grøn omstilling af fiskeri og akvakultur et vigtigt indsatsområde. Der bliver tildelt ca. 46 mio. kr. årligt til grøn omstilling under programmet, som skal fremme klima- og miljøforbedrende løsninger i både fiskeri- og akvakulturerhvervet.

”Vi er meget glade for at se så mange deltagere fra både fiskeriets producentorganisationer, fiskeriforeninger, akvakultursektoren, interesseorganisationer og videns institutioner i dag. Vi har brug for sparring med hele erhvervet for at udvikle gode og relevante ordninger. Ordningerne skal være attraktive for fiskeri- og akvakulturerhvervet samtidig med, at de skal fremme den grønne omstilling af dansk fiskeri og akvakultur”, siger Marie Louise Flach de Neergaard, Kontorchef i Hav- og Fiskeritilskud, Fiskeristyrelsen. 

Der var livlig debat under dagens idé-workshop med mange gode input. De er vigtige for det fremtidige arbejde med at udvikle konkrete tilskudsordninger under grøn omstilling i de kommende måneder.

I efteråret inviterer Fiskeristyrelsen alle interessenter til næste trin i arbejdet med at etablere de konkrete ordninger for fiskeri og akvakultur under grøn omstilling.   

Læs mere om EHFAF programmet og de kommende ordninger