Ansøgningsrunde om fiskeri af fladfisk i Tyskland er nu åben

Publiceret 6. november 2020

Dansk indregistrerede fiskerfartøjer kan nu søge om adgang til erhvervsmæssigt fiskeri efter fladfisk i tysk farvand i Østersøen. Ansøgningen skal være modtaget af Fiskeristyrelsen senest d. 11. november 2020.

Der er indgået aftale med Tyskland om adgang for erhvervsmæssigt fiskeri af anden fladfisk end rødspætte foretaget af dansk indregistrerede fiskerfartøjer i tysk farvand i Østersøen i ICES område 22 og 24 i en afstand af 3-12 sømil til den tyske basislinje.

Der kan ansøges om en licens for maksimum 12 måneder. Licensen vil være gældende fra den dato licensen udstedes og 12 måneder frem, medmindre der er ansøgt for en kortere periode. Det er ikke nødvendigt, at afmelde licensen, for at fiske udenfor Østersøen i perioden. Det er ligeledes vigtigt at bemærke, at såfremt licensen afmeldes, kan der ikke udstedes en ny, medmindre der næste år åbnes op for en ny ansøgningsrunde.

Læs den fulde tekst i Bekendtgørelse om regulering af erhvervsmæssigt fiskeri efter fladfisk

Fiskere med følgende fartøjer indregistreret i fartøjsregistret kan søge: 

  1. Fartøjer med en længde overalt på under 12 meter og med en motorkraft på 221 kW eller derunder  
  2. Fartøjer med en længde overalt på 12 meter eller derover og med en motorkraft på 221 kW eller derunder
  3. Fartøjer med en længde overalt på 12 meter eller derover og med en motorkraft over 221 kW, der ifølge fartøjets elektroniske logbog har afsluttet mindst 1 fangstoperation med bundtrawl, snurrevod, kroge eller garn i tysk farvand i Østersøen i 2019, jf. dog § 27, stk. 1, i bekendtgørelse om regulering af fiskeriet.

Bemærk, at der i forbindelse med tilladelsen er en lukkeperiode for fiskeri efter pighvar i et område i tysk farvand i Østersøen fra d. 1. juni til og med d. 31 juli, samt at tilladelserne bortfalder såfremt et fartøj med en motor på 221kW eller derunder efter ansøgningstidspunktet får udskiftet eller ændret motoren til en motor med en motorkraft på over 221 kW.

Efter ansøgningsfristen vil ansøgningerne blive behandlet af Fiskeristyrelsen. Såfremt der er flere ansøgere, end der kan gives tilladelse til, vil tilladelserne blive fordelt ved lodtrækning. Tilladelserne vil gælde for et år.

Ansøgning om tilladelse, jf. § 2, kan sendes på e-mail til Fiskeristyrelsen på  licensadm@fiskeristyrelsen.dk Det maksimale antal tilladelser er hhv. 24 for gruppe 1) og 35 for gruppe 2). Alle ansøgere vil hurtigst muligt efter ansøgningsfristens udløb få besked om, hvorvidt, de har fået tilsagn eller afslag på deres ansøgning.

Ansøgningsskema