Ansøgning til fiskeri i Nissum Fjord skal sendes til Fiskeristyrelsen

Publiceret 5. juli 2021

Fiskeristyrelsen skal meddele, at der er ledig licens at tildele de erhvervs- og bierhvervsfiskere, der ønsker at fiske i Nissum Fjord, jf. § 9, stk. 2 i bekendtgørelse om fiskeri og fredningsbælter i Nissum Fjord. Alle fiskere, der ønsker at fiske i Nissum Fjord skal indsende en ansøgning for at komme i betragtning til at fiske i Nissum Fjord. Ansøgningsfristen for at søge om licens til fiskeri i Nissum Fjord er 4 uger fra offentliggørelsen af denne nyhed. Ved flere ansøgere, der opfylder betingelserne i § 9, stk. 1, tildeles ledig licens ved lodtrækning.

Ansøgningerne skal sendes til Fiskeristyrelsens e-mail: licensadm@fiskeristyrelsen.dk senest den 5. august 2021.

Download ansøgningsskema for fiskeri i Nissum Fjord.

Bekendtgørelsen kan tilgås via dette link: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1311.

Kontakt

Ved spørgsmål kan Fiskeristyrelsen kontaktes på telefonnummer: 72 18 56 00 eller på mail@fiskeristyrelsen.dk.