AIS-data kan anvendes i forbindelse med dokumentation for aktivitetskrav

Publiceret 15. september 2021

Styrelsen accepterer, at fartøjer, som ikke fører logbog, kan dokumentere antallet af havdage ved fremsendelse af eksempelvis AIS-oplysninger eller andre oplysninger, som dokumenterer fartøjets færdsel. Oplysningerne skal være verificeret af Søfartsstyrelsen og skal som minimum indeholde oplysninger om dato, tidspunkt og position. Fartøjet skal endvidere oplyse, hvilke aktiviteter der har været udført og sammenhængen til den konkrete fiskeaktivitet.

Har du modtaget afgørelse om modregning, som følge af manglende opfyldelse af aktivitetskravet i 2020, og mener at kunne dokumentere, at dit fartøj har haft mindst 100 havdage i 2020, baseret på andre oplysninger end afregninger, er du velkommen til at kontakte styrelsen. Vi vil i så fald vurdere om vi kan genoptage din sag.