Aftalen for fiskekvoter i 2022 er nu på plads

Fiskerikvoterne for 2022 er nu blevet fastlagt på et møde mellem EU's fiskeriministre.

Publiceret 14. december 2021

Torskebestandene er hårdt pressede. EU havde derfor lagt op til en reduktion af torskekvoten i Kattegat på 21 procent, fra 123 tons til 97 tons. Det lykkedes dog at forhandle et tillæg til denne kvote hjem på 30 procent, som bliver øremærket fiskefartøjer i Kattegat, der deltager i kameramonitoreringsprojektet.

Set i lyset af de pressede bestande er fiskeriminister Rasmus Prehn derfor tilfreds med udfaldet af forhandlingerne:

- Det her er en pose blandede bolsjer - nok med en overvægt af syrlige drops. Det har været nogle meget vanskelige forhandlinger. Flere bestande som ålen og torsken er alvorligt pressede, og biologerne har sat havariblink og sirener til. Derfor er jeg meget tilfreds med, at vi fik kæmpet en tillægskvote på torsk i Kattegat for kamerafartøjer hjem. Udspillet fra EU var en markant nedgang. Jeg er med på, at kontrol med fangsterne ikke er populært i erhvervet. Men jeg håber, at vi hurtigt kan blive enige om, at alternativet, nemlig nul torsk, er langt værre, siger fiskeriministeren.

Kvoten for torsk i Nordsøen reduceres med 2 pct., og kvoten for torsk i Skagerrak er uændret. I tillæg til fiskerimulighederne videreføres en række supplerende, målrettede tiltag for at genoprette torskebestanden.

Læs den fulde pressemeddelelse på ministeriets hjemmeside