Aftale mellem EU og Storbritannien om fiskeriet

Danske fiskere har p.t. ikke adgang til fiskeri britisk farvand pr. 1 januar 2021. EU og Storbritannien har indgået en aftale om fiskeriet for 2021 og frem, men der vil først være adgang til fiskeri i britisk farvand, når der er opnået enighed om, hvornår aftalen konkret træder i kraft. Hvornår dette sker vides ikke, men Fiskeristyrelsen vil løbende opdatere hjemmesiden, så snart der er nyt.

Vi har opdateret vores BREXIT-side, hvor du kan læse mere om aftalens indhold. 

Læs aftalen mellem EU og Storbritannien