Adgangen til fiskeri i norske farvande i Nordsøen og Skagerrak gælder med øjeblikkelig virkning

Aftalen mellem EU, Storbritannien og Norge er i dag blevet fastlagt, hvilket igen gør muligt for danske fiskere at fiske i de norske farvande. Licenslisterne over de fiskere, der nu får adgang til fiskeri i norske farvande, er ligeledes klar.

Publiceret 16. marts 2021

Emner:

Den trilaterale aftale blev færdigforhandlet efter flere ugers intense forhandlinger og er et stort skridt på vejen mod en samlet aftale for fiskeriet i 2021. Der er netop åbnet for adgang til fiskeri i norsk økonomisk zone i Nordsøen og Skagerrak med øjeblikkelig virkning.

Se listerne over fartøjer med adgang til fiskeri i norsk økonomisk zone i Nordsøen og Skagerrak. Licenslisterne er opdateret i 16. marts 2021.

Fartøjsejere, hvis fartøjer er indregistreret efter 3. december 2020, skal inden fiskeri påbegyndes kontakte de norske myndigheder for at sikre sig, at fartøjet er registreret på de til Norge fremsendte lister.

Læs mere om den nye aftale i pressemeddelelsen fra fiskeriminister Rasmus Prehn