Ny praksis for tildeling af point ved grove nationale overtrædelser

08-09-2020
Nyhed Erhvervsfiskeri

Kommissionen har nu afklaret, hvilke overtrædelser af nationale regler, der er omfattet af EU’s pointsystem.

 

Fiskeristyrelsen har tidligere på året bedt Kommissionen redegøre for, hvorvidt og hvilke nationale overtrædelser, der er omfattet af EU’s pointsystem. Kommissionens svar foreligger nu. Heraf følger, at nationale overtrædelser på muslinge- og østersområde samt på reje- og åleområdet, skal anses som omfattet af EU’s pointsystem.

 

Nationale overtrædelser på disse områder vil derfor fremover blive underlagt en pointvurdering, som ved grove overtrædelser vil medføre tildeling af point. Det kan fx være overtrædelser af mangelfuld logbogsføring, fiskeri i lukkeperioder eller ved overtrædelser af vilkår i tilladelsen.

 

Læs mere om pointtildeling