Åbning af blåmuslingefiskeri i muslingeproduktionsområder i Limfjorden udenfor Natura2000

07-09-2020
Nyhed Erhvervsfiskeri

Limfjorden åbner mandag d. 7 september 2020 for blåmuslingefiskeri i muslingeproduktionsområder, som ligger udenfor Natura2000.

Fiskeriet har været sommerlukket i Limfjorden fra og med 1. søndag i juli til og med 1. søndag i september.

Fiskerne får tildelt en fast uge kvote, og fartøjerne skal være forsynet med en elektronisk moniteringsenhed, som indsender data om fartøjets position, fart og fiskeriaktivitet til Fiskeristyrelsen.

Fiskeri af muslinger må kun foregå fra 1 time før solopgang til solnedgang, dog kan fiskeriet altid foregå fra kl. 06.00-18:00. Fiskeri og landing af blåmuslinger er forbudt på søndage.

Læs mere om muslingefiskeri i Danmark