Nyt vurderingsgrundlag for tilskudsordningen ”Fælles indsatser fiskeri 2019” ændrer prioritering af projekter

18-03-2020
Nyhed Tilskud

Den indledende vurdering af ansøgninger til tilskudsordningen ”Fælles indsatser fiskeri 2019” har resulteret i et ændret prioriteringsgrundlag for tildeling af tilskud. Ændringen skyldes, at projekter, der omhandler forarbejdning af fisk nu vurderes at være berettigede til at opnå støtte. Det drejer sig således primært om projekter, som ved den indledningsvise gennemgang blev vurderet til at falde uden for tilskudsordningens formål. Disse projekter flyttes nu op på prioriteringslisten, mens andre flyttes ned.

I den indledningsvise gennemgang af projektansøgninger i slutningen af 2019 vurderede Fiskeristyrelsen, at projekter, der omhandler forarbejdning af fisk, falder uden for tilskudsordningens formål som beskrevet i forordningsgrundlaget. Som følge heraf vurderede styrelsen, at projekterne allerede af den grund ikke kunne modtage støtte over ordningen.

Fiskeristyrelsen blev efterfølgende opmærksom på, at dette ikke er korrekt, og at projekter, der omhandler forarbejdning af fisk, skal indgå i prioriteringen af projekter på samme måde som andre projekter omfattet af ordningens formål.

Fiskeristyrelsen har derfor revurderet prioriteringen med den konsekvens, at nogle projekter, der tidligere var prioriteret til tilsagn, ikke længere er prioriteret.

Endvidere har en nærmere faglig vurdering medført nedjustering af prioriteringen af et projekt vedr. udvikling af en specifik fiskeriteknologi. Årsagen er, at Fiskeristyrelsen er efter den indledningsvise gennemgang blevet gjort opmærksom på en videnskabelig rapport, der beskriver den fiskeriteknologi, som der søges om projektmidler til, som meget ødelæggende for bundfaunaen. Det pågældende projekt er derfor blevet nedjusteret på prioriteringslisten.

Den samlede tilskudspulje er uændret, hvilket betyder, at den ændrede prioritering gør, at nogle af de projekter, der før var prioriteret til at få tilsagn, nu rykker ned på prioriteringslisten. Nedrykningen gør, at disse projekter nu i stedet for forventes at få afslag på deres ansøgning.

Projektansøgere, der er berørte af den ændrede prioritering, er blevet kontaktet direkte.

Læs den opdaterede prioriteringsliste over projekter:

2020-03-16 - Endelig prioritering af Fisker-forsker projekter FIF 2019

2020-03-16 - Foreløbig prioriering af Innovationsprojekter på Fælles indsatser fiskeri 2019

Den videre proces
I det næste trin af sagsbehandlingen vil der ske en indholdsmæssig vurdering af hver enkelt ansøgning, hvorfor prioriteringslisten derfor stadig kun er foreløbig.

I den videre sagsbehandling kan prioriteringen derfor igen blive ændret, fx hvis det viser sig, at der ikke kan gives tilsagn til alle budgetposter i et projekt. I så fald kan det betyde, at der eksempelvis bliver midler tilovers, der kan anvendes til andre tilskudsberettigede projekter på prioriteringslisten. Det betyder, at listen over ansøgninger, der får tilskud, også fremadrettet kan blive ændret.

Sagsbehandlingen af ”Fælles indsatser fiskeri 2019” forventes afsluttet inden påsken 2020.

Kontakt
Har du spørgsmål til ændringen eller det videre forløb, kan du sende en mail til