Nye regler for Hollandske bomtrawlere

02-03-2020

Hollandske fiskere skal fremover følge de samme regler som danskere, når de fisker i Skagerrak.

Ligesom danske fiskere skal de hollandske bomtrawlere fra 1. april 2020 opdatere logbogen forud for skifte mellem Nordsøen og Skagerrak samt føre logbogen træk for træk, når de fisker i Skagerrak. Ændringerne er vedtaget i hollandsk lov og gælder fra 1. april 2020.

Fangstregistrering i logbogen efter hver gang, nettet har været ude, giver bedre muligheder for at kontrollere overtrædelser ved kontrol til søs og vil være et effektivt værktøj til at kontrollere, at en fisker ikke fanger for mange fisk i et farvand for så at sige, at de er fanget i et andet. Næste skridt bliver at styrke kontrollen ved at etablere et kontrolpunkt til søs. Her er det planen, at fiskerikontrollen skal kunne kræve, at fiskefartøjer kontrolleres et bestemt geografisk sted, før de skifter farvand.

Læs pressemeddelelsen fra Miljø- og Fødevareministerium