Frist for ansøgninger om dispensation fra aktivitetskravet forlænget

03-03-2020
Nyhed Erhvervsfiskeri

Ved en ændring i Reguleringsbekendtgørelsen er der pr. 1. januar 2020 indsat en bestemmelse om, at ansøgning om dispensation for manglende opfyldelse af aktivitetskravet (grundet fx havari, sygdom, mv.), skal være indsendt senest 15. januar året efter det år, som ansøgningen om dispensation vedrører.

Bestemmelsen trådte i kraft 1. januar 2020, og ansøgninger om dispensationer for 2019 skulle således have været styrelsen i hænde senest d. 15. januar 2020.

Da der er tale om en væsentlig praksisændring, har Fiskeristyrelsen forlænget fristen ekstraordinært for ansøgninger, der vedrører dispensationer for aktivitetskravets opfyldelse for kalenderåret 2019. Fristen er forlænget fra 15. januar 2020 til 15. marts 2020.

Ansøgninger, som er modtaget senest den 15. marts 2020, vil således blive behandlet, som om de var modtaget rettidigt.