Vedligeholdelse af IT systemerne hos Fiskeristyrelsen onsdag den 13. maj 2020.

06-05-2020
Nyhed Indberetningsservice

Fiskeristyrelsen skal udføre IT vedligeholdelse onsdag den 13. maj 2020 mellem kl. 15:00 og 18:00.

Alle IT systemer vil blive berørt og være ude af drift i hele vedligeholdelsesperioden.

Føring af logbog Fartøjer med en igangværende fangstrejse i eLog skal fortsætte med at føre den elektroniske logbog som normalt. Status vil forblive gul, indtil systemerne er kørende igen.

Startes en ny fangstrejse i perioden, hvor systemerne er lukkede, skal alle aktiviteter, der normalt skal føres i logbogen, føres på papir, indtil den elektroniske logbog igen er tilgængelig. De papirførte logbogsoplysninger indføres herefter i en nye fangstrejse i eLog. Fartøjer, der fører eLog, skal mens fangstrejsen føres på papir, telefonisk eller via e-mail () meddele Fiskeristyrelsens FMC om afsejling og ankomst samt alle aktiviteter i norsk eller andre 3. landes farvand. Inden en fangstrejse, hvor logbogen er ført på papir, kan indtastes, skal kvittering for seneste eLog fangstrejse være modtaget og kvitteret. Ventende eLog kvitteringer vil blive udsendt så snart Fiskeristyrelsens systemer igen er i normal drift. Meldinger Fartøjer, der ikke fører elektronisk logbog skal afgive meldinger vedrørende fiskeriaktiviteter, ankomst til havn m.m., til Fiskeristyrelsens Fiskeri Moniterings Center (FMC) på telefon: (+45) 72 18 56 09.

Det modtagne kvitteringsnummer på en melding afgivet til Fiskeristyrelsens FMC, skal som sædvanligt indføres i logbogen.

Fiskeristyrelsens hjemmeside, tablets, mobiltelefon eller smartphone kan ikke bruges til afgivelse af meldinger i perioden.

Afregninger

Der kan ikke indberettes system-til-system afregninger for køb af fisk i perioden. Dette gælder også afregninger indberettet via VIRK.DK.

Øvrig information EU medlemslandene, de norske fiskerimyndigheder og relevante 3. lande er orienteret om systemlukningen.