Søg tilskud til udvikling af fiskerierhvervet

13-05-2020
Nyhed Tilskud

Nu kan der søges om tilskud til projekter under tilskudsordningen ’Fiskeri, natur og miljø’.

Ordningen er en del af det danske Hav- og Fiskeriudviklingsprogram for 2014-2020, som medfinansieres med EU-midler fra den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF).

 

Der er åbnet for ansøgninger fra den 12. maj 2020 med ansøgningsfrist den 8. juni 2020.

Der gives tilskud under ordningen inden for tre indsatsområder:

  1. Marin Innovation

  2. Marin Biodiversitet og Økosystemer

  3. Udsætning af ål.

Hvem kan søge - og hvad kan der søges støtte til?

Videnskabelige eller tekniske organer, rådgivende råd, fiskere og fiskeriorganisationer kan søge tilskud inden for et af de ovenstående indsatsområder.

Der kan søges støtte til videnskabelige projekter, der har til formål at udvikle ny teknisk viden, som kan mindske fiskeriaktiviteters indvirkning på miljøet samt til projekter, der gennem forskellige aktiviteter, hjælper til at beskytte og genoprette marin biodiversitet. Under indsatsområde 3) gives der endvidere tilskud til projekter vedr. udsætning af ål, som er en del af åleforvaltningsplanen.

Se mere i vejledningen til ordningen

Lempelse af anmodninger om ændringer

Der er i 2020-runden blevet lempet på reglerne vedr. ændringsanmodninger, da der kun skal søges om godkendelse af ændring af projekter, hvis projektet ændres væsentligt.

Ændringer, der alene vedrører projektets gennemførelse i praksis, er ikke væsentlige, så længe formålet med og resultatet af projektet er uændret. Ved sådanne ændringer skal der ikke søges om projektændring.

Lempelsen skal gøre det lettere at gennemføre vidensprojekter under ordningen, idet tilsagnshavere fremover ikke skal anmode om godkendelse af mindre ændringer i fx bemanding af projekterne.

Denne indsats er et udslag af Fiskeristyrelsens kontinuerlige arbejde med at indrette EHFF-tilskudsordningerne så smidigt og ubureaukratisk som muligt inden for rammerne af EUs regler.

2020-runden

Der er samlet set afsat 46,0 mio. kr. til runden i 2020, og der kan ydes op til 100 % i tilskud. Læs mere om kravene til projekterne i vejledningen til ordningen

I 2020 er der igen særligt fokus på projekter, der omhandler udviklingen af sælsikre redskaber, og projekter, der vedrører kystnært/skånsomt fiskeri. Til sidstnævnte område er der afsat en særpulje på 5 mio. kr.

Fiskeristyrelsens projekttilskud til indsatsområde 1) og 2) finansieres delvist af EU (75 %) via den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF) og delvist af nationale midler (25 %). Projekterne inden for indsatsområde 3) Udsætning af ål finansieres delvist af EU (75 %) via den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF) og delvist af nationale midler fra Fiskepleje (25 %).

Sådan søger du

Ansøgningsfristen er mandag den 8. juni 2020.

Læs mere om ordningerne, hent vejledninger og ansøgningsskemaer på vores hjemmeside

Få vejledning fra EHFF-facilitatoren Har du spørgsmål til konkrete projektidéer eller problemstillinger, kan du kontakte EHFF-facilitator Poul Tørring på eller tlf. 2336 1725. Her kan du få vejledning til at tage springet fra idé til projekt. Vejledningen omfatter ikke den egentlige udarbejdelse af ansøgninger.

Kontakt Har du faglige spørgsmål til tilskudsordningen, er du velkommen til at kontakte Fiskeristyrelsen på tlf. 7218 5600 eller e-mail:

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte Fiskeristyrelsens presseafdeling på tlf. 7218 5805