Praksisændring: Puljefiskeri – opgørelse over fangstrettigheder

13-05-2020

Selvom der på nuværende tidspunkt ikke er regelændringer i puljebekendtgørelsen, er der alligevel nogle mindre ændringer af praksis.

En gennemgang har vist, at kravet om dokumentation for, at medlemmer er medejere/medlemmer af forening eller selskab, som puljefiskeriet er organiseret i, er overflødigt. Det betyder, at kravet om at indsende dokumentation for denne del bortfalder.

For de fartøjsejere, der efter puljebekendtgørelsens § 12, stk. 1-2 har ansøgt om tilladelse til indtræden i et andet puljefiskeri, eller ikke har deltaget i puljefiskeri før, og hvis ansøgninger er modtaget inden den 1. marts, vil Fiskeristyrelsen håndhæve et krav om, at der indsendes en opgørelse over fartøjsejerens tilbageværende fangstrettigheder til det puljefiskeri, som ønskes indtræden i. Opgørelsen skal indeholde oplysninger om fartøjets kvoteandele, tilladelsesandele, årsmængde, rationsmængde, registrerede landinger i indeværende år samt den uopfiskede mængde, jf. puljebekendtgørelens § 13, stk. 3

Læs nærmere herom i § 13 i bekendtgørelse nr. 1446 af 1. december 2016 om puljefiskeri

Derudover skal Fiskeristyrelsen orientere om, at kravet om, hvorvidt det puljefiskeri, som ansøgeren vil indtræde eller udtræde af, har foretaget en opgørelse og fordeling af puljefiskeriets samlede fangstrettigheder, vil blive kontrolleret i henhold til fiskerilovens § 36 c og d.

Læs nærmere herom i § 36 c og d i bekendtgørelse af lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven)