Praksisændring: Orientering om reglerne for registrering af ejerskifte

13-05-2020

Ved overdragelse af et fartøj til et selskab

Efter fiskerilovens § 39, stk. 2 er det en betingelse, at et selskab er godkendt som erhvervsfiskerselskab, inden der ansøges om overdragelse af et fartøj til det pågældende selskab. Det betyder, at inden der ansøges om overdragelse af et fartøj til et selskab, skal det sikres, at selskabet er godkendt som erhvervsfiskerselskab. Hvis et fartøj overdrages til et selskab, der endnu ikke er godkendt som erhvervsfiskerselskab, vil det medføre at fartøjet bliver slettet i Fartøjsregistret.

Læs mere om reglerne

 

Ved overdragelse af kvoter til et selskab

Et selskab skal på forhånd være godkendt som erhvervsfiskerselskab, inden der overdrages kvoter til selskabet. Hvis der ansøges om overførsel af kvoter til selskaber, der ikke på forhånd er godkendt som erhvervsfiskerselskab, tilfalder kvoterne uden videre Fiskefonden.

Hent ansøgningsskemaerne

 

Meddelelse om ejerskifte senest 30 dage fra overdragelsestidspunktet

Kapacitetsbekendtgørelsens § 4 er ændret således, at Fiskeristyrelsen skal modtage ansøgning om registrering af ejerskifte senest 30 dage fra overdragelsestidspunktet. En overskridelse af fristen vil medføre, at der tildeles en bøde. Fartøjet vil dog beholde sin status som erhvervsfartøj. Det er et krav, at der anvendes et ansøgningsskema, og at der vedlægges dokumentation ved ansøgningen, eksempelvis i form af et skøde.

Hent ansøgningsskemaet