Praksisændring: Modernisering og udskiftning af fartøjer

13-05-2020

Udskiftning af fartøj

Tilladelse til udskiftning af fartøj skal udnyttes senest 9 måneder efter udstedelsesdato, jf. kapacitetsbekendtgørelsens § 11, stk. 4. Det er et krav, at der anvendes et ansøgningsskema i forbindelse med udskiftning af fartøj.

Hent ansøgningsskemaet (Word-fil)

 

Forbud mod ombygning til bomtrawler

Fiskeristyrelsen skal præcisere, at det er forbudt at ombygge eller omrigge fartøjer således, at det bliver muligt at fiske med bomtrawl, jf. kapacitetsbekendtgørelsens § 15, stk. 2.

Læs nærmere herom i § 15 i bekendtgørelse nr. 1083 af 30. oktober 2019 om fartøjer, der anvendes til erhvervsmæssigt fiskeri i saltvand