Praksisændring: Kvoter placeres nu som udgangspunkt på flyvende hollændere i 6 måneder

13-05-2020

Ifølge § 60, stk. 2 i reguleringsbekendtgørelsen kan kvoter placeres på en flyvende hollænder i op til 18 måneder.

 Hidtil har praksis været at alle ansøgninger om placering af kvoter på flyvende hollændere, blev imødekommet med en tilladelse hertil i 18 måneder. Fremover udstedes der tilladelse til placering af kvoter i 6 måneder, og hvis der er behov for at have kvoter placeret i en længere periode, skal der ansøges om det. Perioden vil ved ansøgning kunne blive forlænget i op til 18 måneder dog under betingelse af, at der er indgået bindende kontrakt om erhvervelse af et andet fartøj.

Hent ansøgningsskemaerne  

I de tilfælde, hvor perioden på 18 måneder er overskredet, har indehaveren haft indtil udgangen af januar måned 2020 til at flytte kvoterne. Kvoter, der ikke er blevet flyttet, vil uden videre tilfalde Fiskefonden.