Korrekt registrering af motoreffekten i Fiskeristyrelsens Fartøjsregister

07-05-2020
Nyhed Erhvervsfiskeri

Der er konstateret uoverensstemmelser mellem Fiskeristyrelsens Fartøjsregister og Søfartsstyrelsens Skibsregister i forbindelse med registrering af motoreffekt. Der er således for nogle fartøjer registreret én motoreffekt i Fiskeristyrelsens Fartøjsregister og en anden motoreffekt hos Søfartsstyrelsens Skibsregister.

Fiskeristyrelsen vil derfor nu kontakte de pågældende fartøjsejere over e-boks eller pr. almindelig brev, hvori fartøjsejerne vil blive bedt om at sende dokumentation for den korrekte maksimale effekt af det pågældende fartøjs motor. I brevet står det nærmere beskrevet, hvad fartøjsejeren skal gøre, såfremt den korrekte motoreffekt er registreret i henholdsvis Søfartsstyrelsen Skibsregister eller Fiskeristyrelsens Fartøjsregister. Bemærk, at fartøjer, der anvendes til erhvervsmæssigt fiskeri skal være registreret i Fiskeristyrelsens Fartøjsregister med korrekt angivelse af motoreffekten.

Fartøjsregistreringsskema kan du finde her.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Fiskeristyrelsen på tlf. 72 18 56 00 eller sende en e-mail til .