Søg om 2/3 af kystfiskertillæg på torsk, tunge og rødspætter

22-06-2020
Nyhed

 

Er du kystfisker og tilmeldt den tidsubegrænsede eller tidsbegrænsede ordning, kan du, som en del af kystfiskertillægget for kystfiskere få tildelt ekstra mængder af torsk, tunge og rødspætter. Det har du mulighed for, hvis du har opfisket mindst 1/3 af ditfartøjs egne årsmængder (inklusive kystfiskertillæg og uddelinger fra Fiskefonden).

 

  • Torsk i Nordsøen, Kattegat, Skagerrak, Østersøen vest samt øst

  • Tunge i Nordsøen samt Skagerrak, Kattegat og Østersøen og Bælterne

  • Rødspætte i Kattegat, Skagerrak og Nordsøen

 

Ansøg senest den 1. juli 2020:

Fartøjer, der senest den 30. juni 2020, har landet 1/3 af fartøjets årsmængder inklusive kystfiskertillæg og tildelinger fra Fiskefonden for hver kvote, kan ansøge om uddeling af

anden tredjedel af kystfiskertillægget tildelt fartøjet, jf. § 81, stk. 3 samt §82, stk.2 i bekendtgørelsen om regulering af fiskeriet – BEK nr. 1461 af 15/12/19

 

Har ejere af fartøjet allerede landet 2/3 af fartøjets egne årsmængder (inklusive kystfiskertillæg og uddelinger fra Fiskefonden, kan der også søges om at få tildelt sidste tredjedel af kystfiskertillægget, jf. § 82, stk. 3 i bekendtgørelsen om regulering af fiskeriet – BEK nr. 1461 af 15/12/19

 

Hvem kan søge?

Ejere af fartøjer fra begge kystfiskerordninger kan søge.

 

For begge ordninger, skal ansøgninger modtages inden ansøgningsfristen.

Ansøgninger modtaget efter fristens udløb behandles ikke.

 

Sådan søger du?

Send e-mail til , hvor du angiver på hvilke arter, du søger om tillægsmængde, landet mængde samt fartøjets havnekendingsnr.

 

Du kan læse mere på www.retsinformation.dk – bekendtgørelse om regulering af fiskeriet BEK nr. 1461 af 15/12/2019 - Kapitel 7 om kystfiskeri §§78-94

 

Kontakt

Har du faglige spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Fiskeristyrelsen på tlf. 72 18 56 00 eller sende en e-mail til .

 

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte Fiskeristyrelsens presseafdeling på tlf. 72 18 58 05.