Tobisfiskeri i Nordsøen: Mulighed for at byde ind som operatør i et mærkningsforsøg til gennemførelse i juli måned

07-07-2020
Nyhed

For at kunne danne et mere solidt geografisk bestandsgrundlag for den MSY-baserede forvaltning af tobis i Nordsøen, gennemfører DTU Aqua et mærkningstogt i tobisforvaltningsområde 2r i Nordsøen.

Ansøgningen omfatter et antal eksperimentelle mærkninger af tobis på kystnære banker i 2r (fx Horns Rev), hvor fangsthåndtering, injektionsmetoder, mærke-overlevelse, og prøvetagning af mærkede tobis inden udsætning skal undersøges. Yderligere skal der testes forskellige udsættelsesmetoder for minimering af prædation på nymærkede tobis.

Det deltagende fartøj vil modtage forsøgskvote for deres indsats og samarbejde i projektet svarende til lejeprisen for fartøjet (charterafgift).

Fiskeristyrelsen inviterer derfor alle egnede fiskefartøjer til at byde på opgaven, som operatør for DTU Aqua i dette forsøg. - Læs mere om togtet her.