02-07-2020
Nyhed Tilskud

Se Fiskeristyrelsens foreløbige liste over ansøgninger, der kan forvente tilsagn, muligvis tilsagn og afslag.

Tilskudsordningen Fiskeri, natur og miljø 2020 var åben for ansøgninger fra 12. maj til 8. juni 2020. Der er i 2020 afsat 46,0 mio. kr. til ordningen, og Fiskeristyrelsen har modtaget 30 ansøgninger for i alt 78,8 mio. kr. Der skal derfor ske en prioritering af ansøgningerne.

En foreløbig prioritering af ansøgningerne er nu færdig, og ansøgerne har mulighed for – for egen regning og risiko – at sætte projekterne i gang. Listen kan du finde her:

Oversigt over ansøgninger på tilskudsordningen Fiskeri, natur og miljø (2. juli 2020):

Fiskeri, natur og miljø 2020 – Innovation og Fiskeri, natur og miljø 2020 - Marin biodiversitet

Ansøgningerne markeret med grønt forventes at modtage tilsagn, mens ansøgninger markeret med rødt forventes at modtage afslag. Ansøgninger markeret med gult vil muligvis modtage delvist tilsagn eller tilsagn, men det vil afhænge af sagsbehandlingen af de grønne ansøgninger.

Proces for gennemgang af ansøgningerne

Sagsbehandlingen af projekterne går i gang hen over sommeren.

Såfremt sagsbehandlingen viser, at ikke alle ansøgte udgifter i et projekt er støtteberettiget, eller at projektet ikke opfylder forudsætninger for at kunne modtage tilskud fx antagelighed, vil der blive frigjort midler, der kan anvendes til de projekter, der for nuværende ikke er prioriteret til tilskud.

Det betyder, at listen over ansøgninger, der er prioriteret til tilskud, er foreløbig og kan blive ændret.

Hvad gives der tilsagn til?

Fiskeristyrelsen giver tilsagn til tre indsatsområder under ordningen:

  1. Marin Innovation: Målrettet innovation til bevaring af havets biologiske ressourcer, der fører til et mindre belastet havmiljø pga. fiskeri, herunder færre/ingen uønskede fangster. 

  2. Marin biodiversitet og økosystemer: Beskyttelse og genopretning af marin biodiversitet og økosystemer inden for rammerne af mere bæredygtige fiskeriaktiviteter. 

  3. Udsætning af ål 

Har du spørgsmål? Eventuelle spørgsmål kan rettes til