Ny praksis for indberetning af fangster pr. 1. oktober 2020

13-07-2020
Nyhed Erhvervsfiskeri

 

 

Fra den 1. oktober 2020 ændres reglerne for alle indberetninger af fangster. Det indebærer at alle fangster, inklusive små partier af fisk under 50 kg, fremadrettet skal indberettes pr. art med den pågældende arts FAO kode.

 

Det vil fra den 1. oktober 2020 derfor ikke længere være muligt at indberette fisk under koden MZZ (blandet fisk) i Fiskeristyrelsens IT-systemer.

 

 

 

Praksisændringen sker som følge af EU’s kontrolforordnings artikel 33 (RFO 1224/2009), hvorefter kvoter afskrives på baggrund af opkøbernes afregninger. Disse skal i henhold til samme forordningsartikel 64 blandt andet indeholde FAO kode for hver art, og mængder af art i kg produktvægt. Ændringen er kommunikeret ud til erhvervet. I løbet af juli/august måned 2020 vil opkøbere modtage nærmere information herom. 

 

 

 

Spørgsmål kan rettes til Fiskeristyrelsen på eller på telefon 72 18 56 00.