Status på sagsbehandling af vandløbsrestaurering 2. runde 2019

13-01-2020
Nyhed Tilskud

Fiskeristyrelsen modtog 101 ansøgninger på vandløbsrestaurering 2. runde 2019.

 

Ansøgningerne er fordelt med henholdsvis 70 til forundersøgelse og 31 til etablering.

 

Fiskeristyrelsen har på nuværende tidspunkt afsluttet sagsbehandling af 61 ansøgninger.

 

Sagsbehandlingen af de resterende ansøgninger forventes afsluttet primo februar 2020.