Brexit og dansk fiskeri

31-01-2020

Storbritannien forlader formelt EU ved midnat mellem den 31. januar 2020 og den 1. februar 2020 (kl. 23:00 GMT). 2020 er dog et overgangsår, hvor EU's fiskere fortsat har adgang til at fiske i britisk farvand, da Storbritannien fortsat vil være omfattet af EU-reglerne, herunder den Fælles Fiskeripolitik og de vedtagne kvoter for 2020. Afhængigt af resultatet af forhandlingerne om det fremtidige forhold med Storbritannien kan Brexit dog få stor betydning for dansk fiskeri og forarbejdningsindustri.

Danmark har lange traditioner for at fiske i hele Nordsøen, hvor Storbritannien, når landet bliver en selvstændig kyststat, vil have en stor del af farvandsområdet. Danske fiskere lander årligt fisk fanget i britisk farvand til en værdi af ca. én milliard kroner. Det svarer til ca. 30% af den samlede årlige danske landingsværdi. Taler vi taler om vægt, er det omkring 40% af mængden af de danske fangster. Mulighederne for fortsat adgang til britisk farvand vil derfor være helt centralt for dansk fiskeri og forarbejdningsindustri.

Fiskeripolitikken er et fælles anliggende i EU, da både fisk og fiskere bevæger sig på tværs af grænser. På den baggrund vil man på EU-niveau starte forhandlingerne om det fremtidige forhold med Storbritannien efter den 31. januar 2020. Her vil en kommende fiskeriaftale være et centralt element, og ifølge den politiske erklæring, som er et fælles EU/britisk dokument, skal parterne gøre deres bedste for at sikre, at der er en fiskeriaftale pr. 1. juli 2020 – det vil sige i god tid inden overgangsperiodens udløb.

 Kort over britiske farvande

Storbritannien forlader den 31. januar 2020 EU. Inden da blev den udtrædelsesaftale, som den britiske regering har forhandlet med EU, godkendt. Ved udtrædelsen træder en overgangsperiode dermed i kraft. Den gælder som udgangspunkt til udgangen af 2020 og betyder, at alle EU’s regler i perioden fortsat vil gælde for britiske borgere og virksomheder, og at forhold og rettigheder i øvrigt vil være uændrede i overgangsperioden.

Konkret for fiskeriet betyder dette, at 2020 vil være et status quo år, hvor Storbritannien vil have de kvoteandele, der er fastlagt på EU-niveau for 2020, ligeledes vil EU27's fiskere have adgang til britisk farvand, mens britiske fiskere også fortsat kan fiske i EU27-farvand, på linje med andre EU fartøjer.

Danmark har arbejdet for en ordnet britisk udtræden af EU og arbejder fortsat for et ambitiøst fremtidigt forhold mellem EU og Storbritannien. Uanset resultaterne af forhandlingerne vil Brexit dog ændre på måden, vi samarbejder og handler med Storbritannien. Brexit vil med andre ord få væsentlig betydning for Danmark.

Yderligere oplysninger