Årsrapport om Fiskerikontrollen

09-01-2020

Fiskeristyrelsens årsrapport Fiskerikontrol 2018 er nu offentliggjort og omfatter hovedresultaterne af styrelsens kontrolindsats i 2018.

Inden for det erhvervsmæssige fiskeri blev der i 2018 gennemført 2.759 kontrolforretninger ved landing i havn, mens 551 kontrolforretninger blev foretaget til søs. Grundlaget for kontrollen i land var 67.711 landinger af fisk, og e landende mængder af fisk i 2018 var på 1.131.168 tons. Der blev i 2018 gennemført kontrol af 3.310 fangstrejser. Inden for det rekreative fiskeri blev der i 2018 indløst i alt 189.180 fisketegn mod 188.504 i 2017. Der blev i 2018 kontrolleret 3.179 lystfiskere for gyldigt fisketegn.

LINK Læs årsrapporten Fiskerikontrol 2018