Nyhed om mulighed for at byde ind som operatør i et moniteringsforsøg

10-02-2020
Nyhed

For at kunne opretholde Danmarks forpligtigelser under EU Habitatdirektiv og Fuglebeskyttelsesdirektiv (tilsammen Natura 2000) og Havstrategidirektiv skal der gennemføres et moniteringsforsøg for at indsamle data om bifangster af marsvin, sæler og havfugle ved brug af videomonitering. 

Moniteringsforsøget udføres af DTU Aqua ved anvendelse af fiskefartøjer, spredt så vidt så muligt i dansk farvand, og som får installeret Anchor Labs Elektroniske moniteringssystem ombord, der vil optage alle fangstoperationer. Alt video materiale, GPS informationer og video systemer fra togter ejes af DTU Aqua. Men fiskerne kan til en hver tid få adgang til dette.

Deltagende fartøjer vil modtage forsøgskvoter for deres indsats og samarbejde i projektet, dog maksimalt 10 ton per fartøj. Da er dermed mulighed for indtjening fra togtet.

Fiskeristyrelsen inviterer derfor alle egnede fiskefartøjer til at byde på opgaven, som operatør for DTU Aqua i dette forsøg.

Togtet gennemføres frem til 31. december 2020.

Togtopgaver lyder på:

  • Fartøjer får installeret 2 kameraer der vil optage alle fangstoperationer;

  • Kamera 1 vil filme over siden for at sikre at alle bifangster registreres; kamera 2 vil filme over sorteringsbordet for at sikre at fugle kan artsidentificeres;

  • Fiskepositioner, datoer, fisketider, net-længder og målarter for det enkelte fiskeri vil blive noteret;

 

Kravspecifikation for fartøjet, som skal deltage i bestandstogtet fremgår nedenfor:

 

  • Skal være et garnfartøj

  • Skal fiske minimum 100 dage eller mere om året,

  • Skal dække flere forskellige fiskerier herunder torsk, rødspætte og pighvarre fiskeri

 

Alle egnede fartøjer bedes fremsende en kort ansøgning med beskrivelse af hvordan de opfylder kravspecifikation fastsæt af DTU Aqua.

Alle ansøgninger sendes til forsker Lotte Kindt-Larsen fra DTU Aqua på .dk med Fiskeristyrelsen altid på CC () senest d. 21. februar 2020.