Ny forskningsrapport: Status på dansk fiskeri nu og i fremtiden

26-02-2020
Nyhed

Situationsbeskrivelse af dansk fiskeri: Fiskeriet er generelt økonomisk stabilt, og mange fiskebestande er i fremgang. Fiskeriforvaltningen forventes også fremover at give et stabilt grundlag for dansk fiskeri, hvor fangstkapacitet og ressourcegrundlag er afstemt, konkluderer ny forskningsrapport.

Københavns Universitet og DTU Aqua har med bidrag fra bl.a. Miljø- og Fødevareministeriet udarbejdet en forskningsrapport om den danske fiskeri-, akvakultur og fiskeindustrisektor.

Rapporten beskriver og analyserer de seneste 10 års udvikling og identificerer sektorens styrker, svagheder, muligheder og trusler. Situationsbeskrivelsen udgør en del af det faglige grundlag for udarbejdelsen af det nye danske program for den Europæiske Hav- og Fiskerifond for 2021-2027.

Vi har sat to af rapportens hovedforfattere stævne, Max Nielsen fra Københavns Universitet og Jørgen Dalskov fra DTU Aqua, til et kort interview om hovedpointerne fra rapporten.

Se interviewet med Jørgen Dalskov om den biologiske status på fiskeriet og bestanden lige nu samt bud på de vigtigste udfordringer nu og i fremtiden og interviewet med Max Nielsen om status på fiskeriet ud fra et økonomisk perspektiv

Læs rapporten: Den danske fiskeri-, akvakultur og fiskerindustrisektor. Den Europæiske Hav- og Fiskerifond 2021-2027'