Ansøgere opfordres til at tjekke e-Boks

06-02-2020
Nyhed Tilskud

Fiskeristyrelsen anvender e-Boks, når der fremsendes breve i forbindelse med sagsbehandling af tilskudsordninger.

Der kan i sagsbehandlingen forekomme høringer pga. manglende oplysninger i ansøgningen eller manglende dokumentation.

Det kan have konsekvenser for ansøgningen og det ansøgte tilskud, hvis du ikke svarer på høringen inden for den angivne tidsfrist.