Servicevindue onsdag den 16. december kl. 9.15 til 12.00

15-12-2020
Nyhed Indberetningsservice

Fiskeristyrelsen foretager opdateringer på fiskerisystemer i morgen, onsdag den 16. december kl. 9.15 – 12.00.

Det vil ikke være muligt at indberette afregninger via blanketten på fiskeriportalen eller afregninger/landingserklæringer fra system til system løsning i perioden fra kl. 9.15 – 12.00, ligesom adgangskontrolsystemet, SMS services og fisketegn vil være utilgængeligt.

Fiskeristyrelsens Fiskeri Moniterings Center (FMC) kan evt. kontaktes på telefon: (+45) 72 18 56 09. EU, medlemslandende og relevante 3. lande er informeret om vedligeholdsarbejdet.