Nedsættelse af krav om forudanmeldelse af torsk i Østersøen til 250 kg

02-12-2020
Nyhed

I forbindelse med vedtagelse af ændringer af den flerårige forvaltningsplan for Østersøen, er der også truffet beslutning om yderligere kontrolmæssige tiltag. Blandt andet for forudanmeldelse om ankomst til havn, når der medbringes torsk.

Dette betyder, at kravet for forudanmeldelse af torsk er ændret fra 300 kilo til 250 kilo (levende vægt).

I reglerne for forudanmeldelse af ankomst til havn i § 21 stk. 2 i Reguleringsbekendtgørelsen og i visse tilladelser til fiskeri i Østersøen fremgår indtil videre krav ved landing af 300 kilo og derover, så disse afspejler ikke længere den nye EU-bestemmelse, og denne vil blive konsekvensrettet ved førstkommende lejlighed.

EU-kravet træder i kraft 1. december, hvorefter Fiskeristyrelsen vil håndhæve dette, hvis det konstateres, at der ikke meldes korrekt ankomst til havn ved landing af 250 kilo torsk og derover.

Læs om alle ændringer og tiltag i Østersøen i Forordning (EU) 2020/1781