Brexits betydning for dansk fiskeri

10-12-2020
Nyhed

Storbritanniens udtræden af EU kommer til at have betydning for fiskeriet i bl.a. Nordsøen og Skagerrak i 2021. Men om en ny aftale når at blive forhandlet færdigt inden årets udgang, vides ikke endnu.

I forbindelse med Storbritanniens udtræden af EU blev forhandlet en overgangsaftale, der betyder, at EU’s fiskeriregler gælder i britisk farvand indtil 31. december 2020. Lige nu forhandler EU og Storbritannien fortsat om en Brexitaftale og dermed også om, hvilke regler der kommer til at gælde for fiskeriet. Målsætningen er at få færdiggjort forhandlingerne inden jul, sådan at nye regler vil kunne træde i kraft den 1. januar 2021. Det er dog uvist, om det vil lykkes, hvorfor der er risiko for et såkaldt ’hårdt Brexit’, altså uden en aftale på fiskeriområdet. I tilfælde af et hårdt Brexit vil danske fiskere ikke havde adgang til at fiske i britisk farvand fra 1. januar 2021.

På vores hjemmeside kan du finde oplysninger om, hvordan Brexit kommer til at påvirke dansk fiskeri

Læs spørgsmål og svar om Brexit og dansk fiskeri

Siden vil blive opdateret, når vi ved, om der kan indgås en aftale i år eller ej. Hold derfor løbende øje med siden i den kommende tid.

Læs mere om Brexit på Udenrigsministeriets hjemmeside