Opkøbers prøveresultat af industrilandinger er også omfattet af Fiskeristyrelsens kontrol og håndhævelse af EU reglerne om vejning af fiskevarer

14-12-2020
Nyhed

Nyheden er opdateret den 15. december 2020.

Med de nye prøvetagningsplaner, som trådte i kraft 1. januar 2020 orienteres hermed bredt ud om reglerne, herunder at Fiskeristyrelsen udover eget prøvetagning, også kan medtage opkøbers prøveresultat og afregninger af industrilandinger i styrelsens sanktionering af fartøjer.

De ændrede regler følger indførelsen af de Kommissionsgodkendte prøvetagningsplaner. Det betyder, at danske opkøbere af usorterede industrilandinger skal udtage stikprøver af alle landinger og indrapporterede afregninger, som afspejler den artssammensætning, der er fundet i stikprøverne. Tilsvarende skal fartøjsføreren anvende resultatet til udfærdigelse af fartøjets landingserklæring. Antallet af stikprøver, der skal udtages, afhænger af art, landingsmængde og fangstområde. Det er baseret på en statistisk analyse, foretaget af DTU Aqua i 2019, med baggrund i kontrollens stikprøveresultater fra en 10-årig periode.

I praksis betyder det, at opkøbers prøveresultat vil blive anvendt i krydskontrol af overensstemmelse mellem arter og mængder, som er registreret i logbogen, landingserklæringen og afregningen, som det også sker i forbindelse med alle andre landinger. Desuden anvendes industriafregningerne også i kontrollen af, om logbogstolerancen er overholdt for de forskellige arter.

Fiskeristyrelsen sanktionerer således også på baggrund af opkøberes prøveresultat og afregninger, dog kun i de tilfælde, hvor prøvemængden har udgjort en repræsentativ prøve (0,5 promille dog min. 100 kg).

Resultatet af repræsentative prøver udtaget af opkøberne vil endvidere blive anvendt til kontrol af, om lasten overskrider den for fiskeriet fastsatte bifangstbestemmelse.

Denne udmelding følger øvrige udmeldinger på Informationsmøder, til det Rådgivende Erhvervsfiskeriudvalg, via vejledningsmateriale på styrelsens hjemmeside mv.

Læs mere i Fiskeristyrelsens vejledning om, hvad denne praksis betyder for dig.