Praksisændring: Alle arter omfattet af flerårige forvaltningsplaner skal nu forudanmeldes

30-04-2020
Nyhed Erhvervsfiskeri

Fra 1. januar 2020 har der været krav om, at alle fiskearter, der er omfattet af flerårige forvaltningsplaner, skal forudanmeldes. Hidtil har kravet om forudanmeldelse kun gjaldt visse arter, omfattet af flerårige forvaltningsplaner.

Det følger af reguleringsbekendtgørelsens §§ 13 og 21 og de flerårige forvaltningsplaner for Østersøen, Nordsøen og de vestlige farvande. I Østersøen gælder kravet for fangster af torsk på 300 kg eller derover.

Læs mere om kravet om forudanmeldelse