Den Europæiske Fond for Hav, Fiskeri og Akvakultur: Input til forenkling for den nye programperiode efterlyses

15-04-2020

Fiskeristyrelsen er gået i gang med at forberede udmøntningen af den kommende europæiske fond for hav, fiskeri og akvakultur (EHFAF) for perioden 2021-2027. I den forbindelse skal der udarbejdes nye regler for støtteberettigelse og administrationsgrundlag. Disse skal gerne være så enkle at anvende, som det overhovedet er muligt.

Input og idéer efterlyses

Fiskeristyrelsen er interesseret i at høre om de administrative udfordringer for operatører og virksomheder i gennemførelsen af projekter medfinansieret fra den nuværende Europæiske Hav og Fiskerifond.

Fiskeristyrelsen vil derfor som led i arbejdet invitere alle interessenter til at komme med vurderinger af de administrative udfordringer, der evt. er under det nuværende program samt idéer til alternativer eller forenklingsforslag hertil. 

De indsamlede inputs vil indgå i Fiskeristyrelsens videre arbejde med det kommende administrationsgrundlag, herunder støtteberettigelsesreglerne for 2021-2027.

Send os dit forslag eller input
Vil du påpege administrative byrder eller har du forenklingsforslag?

 

Forenklingspostkassen

Max. 2400 tegn.

Felter med (*) skal udfyldes

Svarfrist er d. 1 juni 2020. Der gøres opmærksom på, at der alene er tale om en blanket til indsamling af forslag eller input, som derefter vil blive behandlet samlet. Der gives derfor ikke individuel tilbagemelding på de enkelte forslag.

Kontakt og yderligere oplysninger

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, kan du kontakte