Søg om tillægsmængde fra flidspulje til kystfiskere

10-09-2019
Erhvervsfiskeri

Er du kystfisker og tilmeldt den tidsubegrænsede ordning, kan du, som en del af flidspuljen for kystfiskere få tildelt ekstra mængder af torsk, tunge og rødspætter. Det har du mulighed for, hvis du har opfisket mindst 50 procent af dit fartøjs egne årsmængder (ekskl. kystfiskertillæg).


Frist for at søge om tillægsmængde for arten er følgende:

  • Tunge i Skagerrak, Kattegat og Østersøen - frist 30. september 2019


Du kan søge om tillægsmængde for ovenstående kvoter såfremt dit fartøj har landet mindst 50 procent af årsmængden på ovenstående kvote.

Se det samlede overblik over ansøgningsfrister her: (§83, stk. 2) https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=203641#id5abe07d1-59f3-4b87-b751-88e75e567b74


Hvem kan søge?

Ejere af fartøjer fra begge kystfiskerordninger kan søge.

Tillægsmængder fordeles i første omgang til FKA-kystfiskerfartøjer i den tidsubegrænsede ordning. Hvis der herefter er tillægsmængder tilbage i flidspuljen, vil disse blive fordelt til fartøjer i den tidsbegrænsede ordning. For begge ordninger skal ansøgninger modtages inden ansøgningsfristen.


Sådan søger du?

Send e-mail til , hvor du angiver på hvilke arter du søger om tillægsmængde.

Læs mere om kystfiskerordningerne

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=203641#id5abe07d1-59f3-4b87-b751-88e75e567b74

BEK nr. 1270 af 30/10/2018 - Kapitel 7 om kystfiskeri §§73-89

Kontakt

Har du faglige spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Fiskeristyrelsen på tlf. 72 18 56 00 eller sende en e-mail til .

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte Fiskeristyrelsens presseafdeling på tlf. 72 18 58 05.