Nu offentliggøres evalueringen af det danske Hav- og Fiskeriudviklingsprogram

12-09-2019
Nyhed Tilskud

COWI har for Fiskeristyrelsen gennemført en evaluering af resultater og effekter af 12 tilskudsordninger under Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet fra programmets start til og med udgangen af 2018.

Formålet med Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet er at fremme den fælles fiskeripolitiks målsætninger og herunder bidrage til bæredygtigt fiskeri og akvakultur. Programmet er en udmøntning af midlerne fra den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF), der er en del af EU's fælles fiskeripolitik.

Evalueringen giver konkrete anbefalinger til mulige forbedringer i implementeringen af programmet og angiver pejlemærker for retningen for den næste programperiode 2021-2027.

Du kan læse evalueringen og de 10 anbefalinger: https://fiskeristyrelsen.dk/tilskud/hav-og-fiskeriudviklingsprogrammet/evaluering-af-ehff-programmet/

Kontakt

Har du faglige spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Fiskeristyrelsens tilskudsafdeling på tlf. 7218 5850 eller e-mail: Er du journalist, er du velkommen til at kontakte Fiskeristyrelsens presseafdeling på tlf. 7218 5805